Beskyttelse af personlige oplysninger

Du har tillid til, at vi passer på dine øjne. Du kan også regne med, at vi passer på dine personoplysninger. Louis Nielsens privatlivspolitik betyder, at vi respekterer de personoplysninger, som du giver til os, eller som vi indsamler gennem dine øjentests, fra køb af vores produkter eller ydelser eller fra din øvrige kontakt med os.

1. Om Louis Nielsen

I denne privatlivspolitik vil enhver henvisning til Louis Nielsen, Specsavers, vi, os eller vores betyde de forskellige medlemmer i Specsavers-koncernen (Specsavers-koncernen), der behandler dine personoplysninger, herunder alle de selskaber, der er anført nedenfor

Jeg er kunde i en Louis Nielsen-butik eller onlinebruger af Louis Nielsens webside

 • Hver enkelt Louis Nielsen-butik er et selskab i Specsavers-koncernen. Du kan finde flere oplysninger om hvert butiksselskab i den pågældende butik
 • Louis Nielsen A/S (et selskab, der er indregistreret i Danmark, med CVR-nr. 13613575, beliggende Indkildevej 2A, Postboks 7870, 9210 Aalborg SØ, Danmark)
 • Specsavers Optical Group Limited (et selskab, der er indregistreret i Guernsey med registreringsnr. 12294 og hjemsted beliggende La Villiaze, St Andrews, Guernsey GY6 8YP)

Specsavers-koncernen er dataansvarlig for dine personoplysninger.

I denne privatlivspolitik vil enhver henvisning til du og dig betyde den person, hvis personoplysninger vi indsamler, bruger og behandler. Dette omfatter enhver, der kontakter os i forbindelse med de produkter og ydelser, vi leverer, eller i øvrigt har kontakt med os, herunder for eksempel gennem vores webside www.louisnielsen.dk (websiden) eller i vores butikker.

2. Hvilke personoplysninger indsamles?

Vi kan indsamle og behandle oplysninger om dig, herunder:

 • dit navn
 • din fødselsdato
 • dine telefonnumre (herunder mobiltelefonnummer)
 • din e-mailadresse og postadresse
 • dine relevante helbredsoplysninger, herunder (a) nuværende og tidligere øjensundhed/-tilstand, generel helbredstilstand og recepter på briller eller kontaktlinser; (b) oplysninger om nuværende medicinering; og (c) korrespondancen mellem optiker og egen praktiserende læge/øjenlæge
 • resultater fra dine undersøgelser og prøver
 • dine betalingsoplysninger
 • din beskæftigelse/livsstil/kørselsoplysninger
 • oplysninger om de recepter, du har fået udskrevet af en sundhedsfaglig person eller praktiserende læge
 • oplysninger du har afgivet ved udfyldning af formularer på Louis Nielsens webside
 • oplysninger om dit besøg på websiden og de handlinger, du foretager på websiden
 • eventuelle oplysninger og/eller billeder, som vi modtager, når du bruger Louis Nielsens virtuelle Prøv brillen-teknologi
 • eventuelle andre oplysninger, som du til enhver tid måtte afgive frivilligt til os

Disse oplysninger vil primært blive indsamlet fra dig på frivillig basis, men vi kan også indhente dem på lovlig vis fra andre kilder, herunder for eksempel andre sundhedsbehandlere, institutioner eller personer, som du har bemyndiget til at afgive oplysninger på dine vegne (fx forældre eller værger), tredjeparts serviceudbydere, staten, skattemyndigheder eller retshåndhævende organer og øvrige tredjeparter. Sådanne oplysninger kan også kombineres med oplysninger fra offentlige kilder.

Vi kan også indsamle personoplysninger om dig fra din brug af andre af Specsavers-koncernens websider eller ydelser.

Vores retsgrundlag for behandlingen af dine sundhedsoplysninger er dit udtrykkelige samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a. Vi indsamler ikke nogen sundhedsrelaterede oplysninger uden dit udtrykkelige samtykke. Bemærk venligst, at du til enhver tid kan tilbagekalde dit samtykke. Vi behandler også dine personoplysninger, når viderebehandling er nødvendig for, at Louis Nielsen kan forfølge legitime interesser, jf.

Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, eller behandling er nødvendig for opfyldelse af en kontrakt, hvori du som den registrerede er part, eller af hensyn til foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en sådan kontrakt, for eksempel for at lave en aftale med dig eller sende dig ydelsesrelaterede meddelelser, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

3. Hvordan anvendes disse oplysninger?

Specsavers-koncernen kan bruge dine personoplysninger til følgende formål:

 • behandling af dine øjne
 • levering af vores produkter og ydelser til dig
 • meddelelse til dig om, hvornår du har din næste tid hos os og påmindelse om, at du snart skal aftale en ny synsprøve, hvis det er længe siden sidst
 • markedsføring af Louis Nielsens produkter og ydelser over for dig
 • gennemførelse af kundetilfredsundersøgelser så vi løbende kan forbedre vores ydelser til dig
 • til udvikling og forbedring af vores produkter og ydelser, for eksempel gennem undersøgelser, analyser og planlægning
 • underretning af dig om ændringer i vores produkter og ydelser
 • besvarelse af dine forespørgsler
 • behandling og opbevaring af personoplysninger, der relaterer sig til dine kredit-/debetkort og bestillingsoplysninger for at kunne udføre din bestilling og ekspedere eventuelle betalingsforespørgsler eller tilbagebetalinger
 • sikkerhedskontroller til beskyttelse mod ulovlige handlinger ved eller efter dine køb eller bestillinger for at kunne forebygge og opdage strafbare handlinger. Vi kan for eksempel foretage verifikationskontroller for at identificere eventuelle uoverensstemmelser heri med dine betalingsoplysninger
 • besvarelse af og ekspedition af eventuelle krav anlagt mod os
 • brug af cookies og datatrafikoplysninger som anført i afsnit 7 nedenfor
 • efterlevelse af lovgivning eller retsforskrifter, der gælder for Specsavers-koncernen, herunder forebyggelse og/eller opdagelse af manglende efterlevelse
 • opretholdelse af fortegnelser med henblik på skattemæssige spørgsmål, efterlevelse af gældende lovgivning, svarskrifter ved anmeldelse af krav eller andre selskabsrelaterede formål
 • håndtering og administration af forsikringskrav

For at kunne levere de ovenfor beskrevne produkter og ydelser til dig opbevarer vi kopier af dine personoplysninger i:

 • det relevante Louis Nielsen-butiksselskab til brug for de produkter og ydelser, du har modtaget i butikken
 • Specsavers Optical Group Limited

Hvis du ikke registrerer dig online som kunde, men i stedet kontakter os via vores webside (og/eller pr. e-mail til persondata@louisnielsen.dk), afgiver du dine personoplysninger til os, herunder din e-mailadresse, dit navn og dine kontaktoplysninger. Disse kan også omfatte sundhedsoplysninger, i det omfang at du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil.

Du kan også blive bedt om at afgive personoplysninger (men ikke helbredsoplysninger), hvis du tilmelder dig en konkurrence på vores webside. Vi bruger kun disse oplysninger til at give et svar, evaluere feedback eller forbedre websiden.

Hvis du blot er inde og orientere dig på vores webside, indsamler vi ikke nogen oplysninger, der kan identificere dig ved navn. Vi indsamler imidlertid oplysninger ved brug af cookies og/eller datatrafik, der anvender IP-adresser eller anden form for numerisk identifikation med henblik på navigation på og brug af websiden.

Se afsnit 7 nedenfor for flere oplysning om vores brug af cookies.

4. Hvor længe opbevares oplysningerne?

Personoplysninger opbevares af os og andre medlemmer i Specsavers-koncernen som angivet i vores slettepolitik.

5. Med hvem deles personoplysningerne?

Vi kan videregive dine personoplysninger til andre medlemmer i Specsavers-koncernen til de formål, der er fastlagt i denne privatlivspolitik.

Hver enkelt Louis Nielsen-butik drives af et selskab i Specsavers-koncernen. Når du bestiller et produkt eller ydelse i en butik, vil denne butik være dataansvarlig for personoplysningerne. Specsavers Optical Group behandler disse oplysninger, herunder eventuelle sundhedsoplysninger, på vegne af butikken. Specsavers Optical Group leverer og behandler IT-, markedsførings- og øvrige ydelser for hver butik og dens tilknyttede personoplysninger.

Vi videregiver somme tider dine personoplysninger til en tredjepart, herunder i følgende tilfælde:

 • Vi anvender tredjeparter til at hjælpe os med behandling af personoplysninger, men de må ikke bruge dem til andre formål. Vi kan anvende de oplysninger, vi modtager fra tredjepart, til at supplere, forbedre og tilføre kundeoplysninger til vores databaser.
 • Vi kan videregive personoplysninger til sundhedsmyndigheder
 • Vi kan videregive personoplysninger til eksterne bureauer og organisationer, herunder politiet og anden ordensmagt, til forebyggelse og opdagelse af svig (herunder svigagtige handlinger) og strafbare handlinger. Disse eksterne aktører kan sammenholde de oplysninger, vi har givet dem, med offentlige og private databaser, og de kan føre en oversigt over sådanne kontroller til brug for fremtidige sikkerhedskontroller.
 • Vi kan videregive personoplysninger til vores forsikringsgivere i tilfælde af, at der anlægges eller kunne anlægges et krav mod os eller et andet selskab i Specsavers-koncernen.
 • I det tilfælde at vi sælger eller køber en virksomhed eller aktiver, kan vi videregive kunders personoplysninger til den potentielle sælger eller køber af sådan virksomhed eller aktiver
 • Hvis vi eller hovedsageligt alle vores aktiver erhverves af en tredjepart (eller efter en koncernintern omstrukturering), vil de personoplysninger, vi opbevarer om kunder, blive en del af de overførte aktiver.
 • Vi kan videregive visse personoplysninger til din arbejdsgiver , hvis du er blevet henvist til os af vores erhvervskunder.
 • Vi kan videregive dine personoplysninger til tredjepart for at efterleve en eventuel juridisk forpligtelse (herunder retskendelser) eller for at håndhæve andre aftaler, vi måtte have med dig, eller for at beskytte Louis Nielsens rettigheder, ejendom og sikkerhed eller tilsvarende for vores kunders, medarbejderes eller tredjeparters vedkommende.

6. Hvordan behandles personoplysninger?

Dine personoplysninger kan blive overført til, opbevaret og behandlet i et eller flere lande uden for EØS, herunder Guernsey. Guernseys databeskyttelseslovgivning svarer til den i EU og tillader således sådanne overførsler.

For så vidt angår overførsler af dine personoplysninger til tredjeparter uden for EØS, træffer vi yderligere foranstaltninger i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen. Disse omfatter EU-Kommissionens standardkontrakter, som vi indgår med de relevante modtagere af dine personoplysninger, det være sig medlemmer af Specsavers-koncernen eller i øvrigt.

Derudover træffer vi enhver rimelig foranstaltning til at sikre, at dine personoplysninger er beskyttet tilstrækkeligt i henhold til de krav, der følger af dansk databeskyttelseslovgivning.

7. Louis Nielsens cookie-politik

Louis Nielsen bruger cookies til at forbedre driften af vores webside. Du kan læse mere herom i vores cookiepolitik.

8. Hvordan opdaterer eller ændrer man personoplysninger?

Du kan opdatere eller ændre dine personoplysninger i din lokale Louis Nielsen-butik eller ved at logge ind på Din Side (hvis du er en registreret online-kunde).

9. Hvilke rettigheder har du?

Du har visse rettigheder som registreret hos Louis Nielsen, herunder muligheden for at:

 • få adgang til dine personoplysninger – vi kan opkræve et gebyr for dette i det omfang det er er lovligt for at gøre det
 • berigtige dine personoplysninger, hvis disse er urigtige eller ufuldstændige
 • slette dine personoplysninger og forhindre viderebehandling i specifikke tilfælde, og hvor der ikke findes lovlig grund til at fortsætte opbevaring og behandling af disse oplysninger Sådanne tilfælde omfatter for eksempel:
 • hvor personoplysningerne ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet
 • hvor du trækker dit samtykke tilbage
 • hvor du gør indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger
 • blokere eller stoppe behandlingen af personoplysninger. Selvom vi i disse tilfælde fortsat må opbevare dine personoplysninger, må vi ikke viderebehandle dem, hvis du anmoder om at få dem blokeret
 • flytte, overføre eller portere dine personoplysninger til en anden organisation; og
 • gøre indsigelser mod behandling af dine personoplysninger:
 • hvis behandlingen er baseret på legitime interesser eller udførelsen af en opgave i samfundets interesse/opgave forbundet med offentlig myndighedsudøvelse
 • behandling sker med henblik på direkte markedsføring
 • behandling sker til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål

Hvis du ønsker at udnytte dine ovenfor nævnte rettigheder bedes du udfylde en web formular på www.louisnielsen.dk/persondata. Endelig kan du indsende en klage til det danske Datatilsyn via websiden: www.datatilsynet.dk

10. Hvilke valg har du?

Louis Nielsen må gerne bruge dine personoplysninger til at kontakte dig i forbindelse med vores produkter og ydelser.

For at sikre os, at du fortsat modtager den bedste sundhedspleje, vil vi sende dig forskelligt materiale, der ikke udgør markedsføring. Det kan være påmindelse om aftaler eller beskeder om, hvornår din nuværende recept udløber.

Du kan til enhver tid ændre dine præferencer for modtagelse af markedsføringsmateriale enten i din lokale butik eller ved at logge ind på Din Side (hvis du er en registreret online-kunde.

Du kan afmelde din modtagelse af markedsføringsmateriale pr. e-mail fra os ved at klikke på Afmeld-linket i de respektive -e-mail, vi sender dig, og følge instrukserne heri.

11. Beskyttelse af personoplysninger

Vi anvender forskellige former for sikkerhedsteknologi og -procedurer for at beskytte dine personoplysninger mod uberettiget adgang eller brug.

Selvom moderne sikkerhedsforanstaltninger er effektive, findes der ikke et fysisk eller elektronisk sikkerhedssystem, der er fuldstændigt sikkert. Vi kan ikke garantere fuldstændig sikkerhed i vores databaser, og vi kan heller ikke garantere, at de oplysninger, du giver os, ikke bliver opfanget, når de fremsendes til os via internettet. Enhver fremsendelse sker på eget ansvar og risiko.

Hvis dine personoplysninger opfanges eller vores database udsættes for uberettiget adgang eller brug, kan vi ikke gøres ansvarlige for eventuelt misbrug af dine personoplysninger som følge deraf.

Vi har ingen indflydelse på indholdet på tredjeparters websider eller de ressourcer, der linkes til fra vores webside, og vi påtager os intet ansvar for disse tredjeparter eller for deres praksis vedrørende beskyttelse af personoplysninger eller for eventuelle tab eller skader, der måtte opstå som følge af din brug af sådanne websider eller ressourcer.

12. Opdatering af Louis Nielsens privatlivspolitik

Vi kan til enhver tid opdatere denne Beskyttelse af personoplysninger. Eventuelle opdateringer gælder fra det øjeblik, de meddeles på vores webside. Skulle Louis Nielsen ønske at bruge andre personoplysninger end dem, der er anført i den privatlivspolitik, der er gældende på tidspunktet for indsamlingen af data, vil meddelelse om eventuelle ændringer blive slået tydeligt op på Louis Nielsens webside, og du vil også modtage en besked på e-mail.

13. Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til Louis Nielsens privatlivspolitik, bedes du udfylde en web formular på www.louisnielsen.dk/persondata .

Du kan også kontakte Louis Nielsens Data Protection Officer på adressen: Data Protection Office, Forum 6 Parkway, Solent Business Park, Whiteley, Hampshire, PO15 7PA

Senest opdateret 25. maj 2018

Se film