Bli med i et europeisk optometrinettverk som stadig blir større

Klikk her

Gratis medlemskap i Green Club gir deg følgende fordeler som vil hjelpe deg å fortsette og lære

Alt øyehelsepersonell er velkommen som medlemmer i Green Club – enten du jobber for Specsavers eller ikke.

Omfattende nettbiblioteket hvor du finner kliniske artikler, kasuistikker og hvor du kan tjene NOFEP gjennom etterutdanningsmoduler

Inspirasjon fra videoer og webinarer om kliniske og salgsrelaterte emner

Hold deg oppdatert på nyheter innen øyehelse

Bli invitert til den årlige Specsavers Clinical Conference

Vi får frem det beste i deg

Forbered deg til fremtiden. Frisk opp kunnskapen din.

Det økende presset på helsetjenestene vil føre til at fremtidens optikere må samarbeide tettere med både allmennleger og øyeleger. Det betyr at de tradisjonelle optikertjenestene vil bli mer omfattende, og at optikerne vil ha en enda viktigere rolle når det gjelder øyehelse.

Bransjen vår forandrer seg hele tiden, og vi i Green Club mener at oppdatert kunnskap er helt essensielt og at det vil bli enda viktigere å holde seg oppdatert i fremtiden. Derfor gir vi deg verktøyene du trenger for å kunne forberede deg til fremtiden, fortsette å lære og oppdatere kunnskapen din på en enkel og profesjonell måte.

Se film