Bli med i et europeisk optometrinettverk som stadig blir større

Klikk her

Gratis medlemskap i Green Club gir deg følgende fordeler som vil hjelpe deg å fortsette og lære

Alt øyehelsepersonell er velkommen som medlemmer i Green Club – enten du jobber for Specsavers eller ikke.

Omfattende nettbiblioteket hvor du finner kliniske artikler, kasuistikker og hvor du kan tjene NOFEP gjennom etterutdanningsmoduler

Inspirasjon fra videoer og webinarer om kliniske og salgsrelaterte emner

Hold deg oppdatert på nyheter innen øyehelse

Bli invitert til den årlige Specsavers Clinical Conference

Vi får frem det beste i deg

Forbered deg til fremtiden. Frisk opp kunnskapen din.

Det økende presset på helsetjenestene vil føre til at fremtidens optikere må samarbeide tettere med både allmennleger og øyeleger. Det betyr at de tradisjonelle optikertjenestene vil bli mer omfattende, og at optikerne vil ha en enda viktigere rolle når det gjelder øyehelse.

Bransjen vår forandrer seg hele tiden, og vi i Green Club mener at oppdatert kunnskap er helt essensielt og at det vil bli enda viktigere å holde seg oppdatert i fremtiden. Derfor gir vi deg verktøyene du trenger for å kunne forberede deg til fremtiden, fortsette å lære og oppdatere kunnskapen din på en enkel og profesjonell måte.

Se film

COVID-19 - Informasjon til kandidater

Hva vi gjør for å ta vare på hverandre i disse vanskelige tidene.

Sikkerheten og helsen til våre kollegaer, kandidater og kunder er vår første prioritet.

Vi følger nøye med på utviklingen og justerer våre arbeidsmetoder i tråd med hvordan omstendighetene endrer seg. For øyeblikket har vi fortsatt aktive rekrutteringsprosesser både for servicekontor og butikker, men vil vil selvfølgelig ta de nødvendige forholdsregler for å ivareta sikkerheten til våre kandidater og kollegaer. Dette betyr at alle avtalte intervjuer vil bli gjennomført via telefon eller ved hjelp av virtuelle møteromsfasiliteter. Din kontaktperson på rekruttering vil guide deg trygt gjennom prosessen.

Vi kommer til å fortsette med å ha en proaktiv tilnærming til å beskytte både kandidater og kollegaer og takker deg for din forståelse.