Personvernpolicy

Du stoler på at vi tar vare på øynene dine. Du kan også stole på at vi tar vare på dine personlige opplysninger. I henhold til våre personvernerklæring respekterer vi all personlig informasjon du selv har gitt oss, som vi får gjennom dine øyeundersøkelser, gjennom ethvert kjøp eller bruk av tjeneste du gjør hos oss eller enhver annen henvendelser til oss.

 

 1. Informasjon om Specsavers
 1. Hva slags personlig informasjon samles inn?
 2. Hvordan brukes denne informasjonen?
 3. Hvor lenge lagres informasjonen?
 4. Hvem deler vi informasjon med?
 5. Hvordan behandler vi personinformasjon?
 6. Specsavers informasjonskapselerklæring
 7. Hvordan oppdatere eller korrigere personlig informasjon
 8. Dine rettigheter
 9. Dine valgmuligheter
 10. Sikring av personlig informasjon
 11. Oppdatering av Specsavers personvernerklæring
 12. Kontakt oss

 

 1.  Informasjon om Specsavers

Når vi referer til Specsavers, vi, oss eller vår i denne personvernerklæringen betyr det at vi mener alle Specsavers-selskapene som behandler og bruker din personlige informasjon, inkludert de som listes opp nedenfor:

Jeg er en butikkunde eller en bruker av Specsavers’ hjemmeside

 • Hver Specsavers-butikk er et eget selskap innenfor Specsavers Group. Informasjon og detaljer om det enkelte selskapet finner du i den tilhørende butikken.
 • Specsavers Norway AS (org.nr. 987 644 087), et norsk aksjeselskap med forretningsadresse Grenseveien 107 B, 0663 Oslo
 • Specsavers Optical Group Limited (org. nr. 12294), et selskap registrert i Guernsey med forretningsadresse La Villiaze, St Andrews, Guernsey GY6 8YP

Specsavers Group er behandlingsansvarlige for dine personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning om databeskyttelse.

Når vi referer til deg eller din i denne personvernerklæringen betyr det personen vi samler, bruker og behandler personlig informasjon om. Dette inkluderer alle som kontakter oss i forbindelse med de produkter og tjenester vi tilbyr, eller på annen måte samhandler med oss, herunder og for eksempel, via vår nettside www.specsavers.no (vår nettside) eller i butikk.

 

2. Hva slags personlig informasjon samles inn?

Vi vil kunne samle inn og behandle informasjon om deg, herunder:

 • ditt navn
 • din fødselsdato
 • dine telefonnumre (inkludert mobiltelefonnummer)
 • din e-post adresse og postadresse
 • relevante detaljer om din helse, herunder (a) gjeldende og tidligere informasjon om din øyehelse og –sykdommer, din generelle helsetilstand og brille- eller linseresepter; (b) gjeldende medisinresept; og (c) korrespondanse mellom optiker og din fastlege/øyespesialist
 • dine undersøkelses- og testresultater
 • dine betalingsdetaljer
 • informasjon om dit ansettelsesforhold, livstil og eventuelt kjøretøy
 • informasjon vedrørende alle resepter skrevet ut til deg av helsepersonell eller praktiserende leger.
 • informasjon du selv har gitt oss tilgang til ved å fylle ut skjema på Specsavers’ nettside
 • detaljer vedrørende dine besøk på vår hjemmeside og alle transaksjoner du gjennomfører på nettsiden
 • enhver opplysning og/eller bilder du gir oss tilgang til når du bruker Specsavers virtuelle «prøv på»-funksjon
 • annen informasjon du frivillig har gitt oss tilgang til fra tid til annen

Denne informasjonen vil primært bli samlet inn etter opplysninger fra deg, men vi kan også samle den inn fra andre kilder hvor vi har lov til, herunder men ikke begrenset til, fra helsepersonell, virksomheter eller personer du har godkjent at kan gi informasjon på dine vegne (for eksempel foreldre eller verger), tredjepartsleverandører, offentlige instanser, skattemyndigheter, politimyndigheter og andre tredjeparter. Denne informasjon vil også kunne kombineres med informasjon fra åpne, offentlige kilder og databaser.

Vi kan også samle personlig informasjon om deg gjennom din bruk av andre nettsider eller tjenester som tilhører eller er levert av Specsavers Group.

Det juridiske grunnlaget for behandling av din helseinformasjon er basert på ditt eksplisitte samtykke. Vi vil ikke samle inn noe helsemessig informasjon om deg uten ditt uttrykkelige samtykke.

Vi bruker også dine personopplysninger der ytterlige bruk er nødvendig for å ivareta Specsavers legitime interesser eller der bruk er nødvendig for gjennomføring av en kontrakt der du er part eller dersom det er nødvendig i de tilfeller der du for eksempel har forespurt oss å bestille en synsundersøkelse for deg eller kommunisere med deg om våre tjenester.

 

3. Hvordan brukes denne informasjonen?

Specsavers Group vil kunne bruke dine personopplysninger for:

 • din øyebehandling
 • tilby våre produkter og tjenester til deg
 • gi deg beskjed om når din neste avtale er og minne deg på at det er på tide å ta en synsundersøkelse dersom det er lenge siden sist
 • markedsføre Specsavers’ produkter og tjenester overfor deg
 • forta kundeundersøkelser slik at vi forsikrer oss om at vi stadig forbedrer våre tjenester
 • hjelpe oss med å gjennomgå, utvikle og forbedre produkter og tjenester vi tilbyr, for eksempel gjennom forskning, analyse og planlegging
 • informere deg om endringer i våre produkter og tjenester
 • svare på henvendelser fra deg
 • behandle og ivareta personlige opplysninger knyttet ti l ditt kreditt-/debetkort og bestillingsdetaljer for å muliggjøre at dine bestillinger blir oppfylt og for å håndtere eventuelle forespørsler om og refunderinger av betalinger.
 • gjennomføre kontroller for å beskytte mot falske transaksjoner ved eller etter ethvert kjøp eller bestilling som du gjør, med hensikt om å forhindre og oppdage kriminell aktivitet. Vi vil for eksempel kunne foreta bekreftelseskontroller for å identifisere eventuelle avvik ved dine betalingsdetaljer
 • svare på og behandle eventuelle krav rettet mot oss
 • bruk av informasjonskapsler av datatrafikk som angitt i punkt 7 nedenfor
 • å overholde lover og forskrifter pålagt Specsavers Group, herunder forebygging mot og påvisning av manglende overholdelse av disse
 • opprettholdelse av registre av skattemessig betydning, overholde lover, som ledd i avvisning av krav og andre forretningsmessige formål
 • håndtere og administrere forsikringssaker

 

For å kunne gi deg de produkter og tjenester som er beskrevet ovenfor oppbevarer vi kopier av dine personopplysning på følgende steder:

 • hos det aktuelle selskapet som drifter din Specsaversbutikk i forbindelse med de produkter og tjenester tilbudt deg i butikken
 • Specsavers Optical Group Limited

Dersom du ikke registrerer deg som kunde på våre nettsider, men kontakter oss gjennom nettsiden (og/eller via e-post til persondata.no@specsavers.com) vil du gi personlig informasjon om deg selv, herunder din e-post adresse, navn og kontaktinformasjon. Dette kan også inkludere helseinformasjon, dersom du uttrykkelig har godkjent dette.

Dersom du ønsker å delta på konkurranser på vår nettside kan du også bli nødt til å oppgi personlig informasjon, men ikke helseopplysninger. Vi vil kun bruke denne typen informasjon med det formål å gi svar på og gjennomgå tilbakemeldinger eller for å forbedre nettsiden vår.

Dersom du bare surfer på nettsiden vår samler vi ikke inn noen informasjon som kan indentifisere deg ved navn. Vi samler imidlertid inn informasjon ved bruk av informasjonskapsler og/eller nettrafikkdata som bruker din IP-adresse eller andre numeriske identifikatorer og som analyserer hvordan du bruker nettsiden vår.

Mer informasjon om informasjonskapsler finner du i punkt 7 nedenfor.

 

4. Hvor lenge lagres informasjonen?

Personlig informasjon vil bli oppbevart hos oss og andre i Specsavers Group i henhold til våre sletterutiner.

 

5. Hvem deler vi informasjonen med?

Vi vil kunne dele dine personlige opplysninger med andre selskaper innad i Specsavers Group med bakgrunn i alle formål angitt i denne personvernerklæringen.

Hver enkelt Specsavers’ butikk er driftet av en selskap innad i Specsavers Group. Når du gjør en bestilling for et produkt eller en tjeneste i en av våre butikker vil databehandleren for din personinformasjon være den butikken du gjør bestillingen hos. Specsavers Optical Group vil deretter behandle informasjonen, herunder all helseinformasjon, på vegne av butikken. Specsavers Optical Group leverer og behandler også IT, markedsføring og andre tjenester forbundet med din personinformasjon til hver enkelt butikk.

Vi vil fra tid til annen dele til personlige informasjon med en tredjepart, herunder under følgende omstendigheter:

 • Vi bruker tredjeparter for å hjelpe oss med å bearbeide personlig informasjon, men disse tredjepartene bruker ikke din informasjon til noe. Den bearbeide informasjon vi får fra disse tredjepartene bruker vi til å supplere og forbedre våre eksisterende kundedata.
 • Vi kan gi helseinformasjon om deg til helsepersonell
 • Vi kan gi personlig informasjon om deg til andre, herunder politi og politimyndigheter, for å oppdage og forebygge svindel (herunder uautoriserte korttransaksjoner) og annen kriminell aktivitet. Disse vil kunne sjekke din informasjon opp mot åpne og lukkede databaser. Resultatene av disse søkene vil kunne bli lagret for bruk i fremtidige kontroller.
 • Vi kan gi personlig informasjon om deg til vårt forsikringsselskapet i de tilfeller hvor det blir eller kan bli fremsatt forsikringskrav mot oss eller andre selskaper i Specsavers Group
 • Dersom vi selger eller kjøper selskaper eller andre eiendeler, vil vi kunne dele personlig informasjon om kundene med potensielle selgere eller kjøpere av disse.
 • Dersom vi, eller en stor del av våre selskap, bli kjøpt opp av et annet selskapet (eller dersom vi reorganiserer innenfor vårt eget konsern), vil personlig informasjon vi har samlet inn om våre kunder være en del av salget.
 • Vi kan dele enkelte personlige opplysninger til din arbeidsgiver, dersom du har blitt henvist til oss som en bedriftskunde
 • Vi vil kunne dele personlig informasjon om deg til tredjeparter dersom vi rettslig er eller blir pålagt det, eller dersom slik deling er nødvendig for å håndheve eller anvende våreKjøpsvilkår,Brukervilkåreller andre avtaler vi har med deg, eller for å beskytte Specsavers’ rettigheter, eiendom eller sikkerheten til våre kunder, ansatte eller andre tredjeparter.

 

6. Hvordan behandler vi personinformasjon?

Dine personopplysninger kan overføres til, lagres og behandles i et eller flere land utenfor EØS-området, inkluder Guernsey. Datalagringslovgivningen i Guernsey er lignende øvrig lovgivning i EU. Overføring av opplysninger er derfor tillatt.

Dersom vi overfører personopplysninger utenfor EØS vil vi sørge for at det skjer i tråd med datalagrinslovgivning. Dette inkluderer at vi vil inngå Europakommisjon-godkjente avtaler med mottakere av dine personopplysninger, både dersom mottakeren er en del av Specsavers Group og ikke.

Vi vil i tillegg ta alle rimelige skritt for å sikre at personopplysningene er tilstrekkelig sikret i tråd med kravene som stilles i henhold til norsk datalagringslovgivning.

 

7. Specsavers erklæring om informasjonskapsler

Specsavers bruker informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse ved bruk av nettsiden vår. Ytterligere informasjon er tilgjengelig i vår Erklæring om informasjonskapsler.

 

8. Specsavers erklæring om informasjonskapsler

Du kan oppdatere eller endre dine personlige opplysninger i din lokale Specsaversbutikk eller ved å logge inn på din brukerkonto (hvis du er registrert som kunde på vår nettside).

 

9. Dine rettigheter

I henhold til norsk datalagrinslovgivning har du enkelte rettigheter, inkludert retten til å:

 • få tilgang til dine personopplysninger – vi vil kunne kreve et gebyr for denne tilgangen dersom vi har rettslig grunnlag for det
 • korrigere personopplysningene dersom de er feil eller mangelfulle
 • i spesielle tilfeller kreve personopplysningene slettet og forhindre videre bruk, gitt at det ikke det er noe annet rettslig grunnlag for oss til å fortsatt beholde og bruke informasjonen.

Slike tilfeller kan for eksempel være:

 • når personopplysninger ikke lenger er nødvendige å beholde for det formålet de opprinnelig ble samlet inn og behandlet for
 • dersom du trekker tilbake ditt samtykke fra oss
 • dersom du har innsigelser mot at vi behandler dine personopplysninger

 

 • blokkere eller stanse behandling av dine personopplysninger. Selv om vi har rett til å lagre dine opplysninger kan vi ikke lengre behandle disse dersom du har bedt oss om å ikke gjøre det.
 • flytte eller transportere dine personopplysninger til et annet selskap eller organisasjon; og
 • innvende mot behandlingen av dine personlige opplysninger:
 • dersom behandlingen av opplysningene er basert på legitime interesser eller utførelsen av et oppdrag av offentlig interesse eller av offentlig myndighet
 • dersom behandling skjer i forbindelse med reklame rettet direkte til deg
 • dersom behandlingen skjer med hensikt i forskning, både vitenskapelig og historisk, eller i statistisk sammenheng

Hvis du ønsker å be om noen av de overnevnte rettigheter, bes du vennligst fylle ut formularet på www.specsavers.no/persondata.

 

10. Dine valgmuligheter

Specsavers kan bruke dine personopplysning for å kontakte deg i forbindelse med våre produkter og tjenester.

For å sørge for at vi fortsetter å kunne gi deg tjenester av høy kvalitet, vil vi sende deg påminnelser om timebestillinger og varsel når dine resepter går ut på dato. Slike henvendelser vil ikke være i reklameøyemed.

Du kan endre dine markedsføringspreferanser når som helst, enten i din lokale Specsaversbutikk eller ved å logge inn på din brukerkonto (hvis du er registrert som kunde på vår nettside).

Du kan også velge å ikke motta noe reklamehenvendelser fra oss via epost ved å trykke på «unsubscribe» linken i henvendelsen mottatt fra oss og følge instruksjonene.

 

11. Sikring av personlig informasjon

Vi bruker en rekke forskjellige sikkerhetsteknologier og prosedyrer for å sikre uautorisert tilgang til og bruk av dine personopplysninger.

Selv om moderne sikkerhetsteknologi er veldig sikkert finnes det ingen fysiske eller elektroniske sikkerhetssystemer som er heltsikre. Vi kan derfor ikke garantere for at våre systemer er heltsikre, ei heller kan vi garantere for at informasjonen du gir oss ikke vil kunne bli fanget opp av utenforstående mens den oversendes til oss. Enhver oversendelse av personinformasjon gjør du av egen risiko.

Dersom din personinformasjon skulle komme på avveie eller noen skulle få uautorisert tilgang til vår database er vi ikke ansvarlige for eventuelt misbruk av din personinformasjon som følger av dette.

Vi har ingen kontroll over innholdet i andre nettsider som linker til vår hjemmeside og vi har heller ikke ansvar for disse nettsidene eller personvernreglene de praktiserer i tilfelle tap eller skade som oppstår som følge av bruk av slike nettsider.

 

12. Oppdatering av Specsavers personvernerklæring

Vi vil kunne oppdatere denne personvernspolicyen fra tid til annen. Enhver oppdatering vil tre i kraft fra publisering på vår nettside. Dersom Specsavers’ vil bruke personinformasjon på en annen måte enn hva som er opplyst i vår personvernerklæring på det tidspunktet vi samler inn informasjonen, vil varsel om endringene i personvernerklæringen bli lagt ut på våre nettsider og du vil også bli gitt beskjed via e-post.

 

13. Kontakt oss

Hvis du har noen spørsmål vedrørende vår personvernerklæring, bes du vennligst fylle ut formularet på www.specsavers.no/persondata.

Du kan også skrive til vår Group Data Protection Officer v/ Data Protection Office, Forum 6 Parkway, Solent Business Park, Whiteley, Hampshire, PO15 7PA.

 

Se film