Tavoitteemme
arvomme ja toimintatapamme

Tavoitteemme

Specsaversin lähtökohta on, että jokaisella on oikeus laadukkaisiin silmälaseihin ja näönhuoltoon. Olemme aina seuranneet yhteiskunnan kehitystä nähdäksemme, kuinka voimme omalta osaltamme uudistaa näönhuoltoa. Käytännössä se on tarkoittanut esimerkiksi entistä läheisempää yhteistyötä muiden näönhuollon ammattilaisten kanssa ja uusien palveluiden tarjoamista myymälöissämme. Vaikka yrityksemme on kasvanut, on tavoitteemme edelleen sama. Sitä kohti jokainen meistä pyrkii päivittäisessä työssään.

Arvomme ja toimintatapamme

Tärkein periaatteemme ja olemassaolomme syy on positiivisen muutoksen mahdollistaminen paremman näön ja kuulon avulla mahdollisimman monen elämässä. Arvomme – aito välittäminen, hyvään pyrkiminen ja lupauksiemme lunastaminen – eivät ole pelkkää sanahelinää, vaan ne ohjaavat kaikkia tekemiämme päätöksiä ja muodostavat identiteettimme perustan.

Arvojamme me toteutamme päivittäin kasvua ja kehitystä edistävien toimintatapojen avulla. Meitä motivoi yhteistyö, uteliaisuus, rohkeus, myötäeläminen ja kaupallinen ajattelu, ja haastamme ja kehitämme itseämme jatkuvasti. Pyrimme myös tekemään muutokset toiminnassamme välittävää ja toisiamme tukevaa toimintakulttuuriamme kunnioittaen. Siten voimme tavoitella yhteistä päämääräämme: miljoonien ihmisten elämän muuttamista paremman näön ja kuulon keinoin. Haluatko sinä olla siinä mukana?

Hyödynnä koko potentiaalisi.

Join Specsavers
Katso video