Formål, verdier og adferd

Vårt formål

Vi bygget Specsavers rundt ideen om at alle skal ha råd til briller og ha tilgang til øyehelsetilbud av høy kvalitet. Opp gjennom årene har vi alltid sett på verdenen rundt oss for å kunne forme fremtidens øyehelse. Det har vi gjort gjennom å jobbe tett sammen med allmennleger og øyeleger, eller ved å tilby flere optiske tjenester i butikkene våre. Vi har vokst, men vi har ikke mistet formålet vårt av syne; vi forandrer liv gjennom bedre syn og hørsel. Det er det alle i selskapet vårt sikter mot, hver eneste dag.

Verdier og adferd

kjernen av hvem vi er og hvorfor vi er her, ligger et dypt forankret engasjement for å forandre liv gjennom bedre syn og hørsel. Verdiene våre: ekte omsorg for hverandre, å gjøre det som er rett og oppfylle løftene våre er mer enn fagre ord og løfter; de styrer beslutningene vi tar og former grunnlaget for identiteten vår.

For å leve verdiene våre i hverdagen, følger vi et sett med definerende adferd som stimulerer vekst og fremgang. Motivert av samarbeid, nysgjerrighet, mot, medfølelse og et kommersielt tankesett, stiller vi kontinuerlig spørsmål ved egen innsikt og utvikling. Vi utfordrer status quo mens vi nærer en kultur der omsorg, støtte og gjensidig hjelp står sentralt. Slik inspirerer vi alle i arbeidet med å oppfylle vårt felles formål: Å forandre livene til millioner gjennom bedre syn og hørsel.

Vil du være med?

Vi får frem det beste i deg.

Join Specsavers
Se film