De audicien: een belangrijke schakel in het netwerk van hoorzorgprofessionals
hero-curve

25/02 2022 - Evenementen

De audicien: een belangrijke schakel in het netwerk van hoorzorgprofessionals

Doorverwijzen of niet? Dat was de centrale vraag in het door Specsavers georganiseerde, interactieve webinar met KNO-arts Thijs Jansen op donderdag 24 februari. Ruim een uur lang daagde Thijs meer dan 250 aanwezige (leerling-)audiciens uit na te denken over de eigen rol in de hoorzorg en over keuzes tijdens de triage van een slechthorende.

Thijs trapte af met een casus over een slechthorende dame met vergevorderde kanker en gehoorproblemen. Op basis van het audiogram en de NOAH-regels zou deze dame doorgestuurd moeten worden naar de KNO-arts. In de poll gaf het overgrote deel van de aanwezigen ook aan haar door te sturen. Thijs gaf de aanwezigen mee altijd na te denken over twee vragen; wat wil de patiënt en wat is het gezondheidsrisico?

Na een korte zijstap over de vergrijzing, de belasting van de zorg, het belang van goede hoorzorg en waarom het belangrijk is om de zorg in netwerken te organiseren, werden er vier casussen besproken.

In twee casussen liet Thijs zien dat een ogenschijnlijk eenvoudig probleem een symptoom kan zijn van een ernstig onderliggend probleem. In twee andere casussen werd duidelijk gemaakt dat iemand die op basis van de NOAH-regels doorgestuurd moet worden soms helemaal niet geholpen kan worden door de KNO-arts. Doorsturen van deze patiënten is dus vaak onnodig en niet in het belang van de slechthorende. Een overleg met een KNO-arts kan vaak al volstaan. De centrale onderwerpen in alle casussen waren het belang van een volledig onderzoek door de audicien, de patiënt als geheel bekijken en vooral goed naar de patiënt luisteren.

Audicien als poortwachter

Conclusie van het verhaal? De audicien ziet veruit de meeste slechthorenden en heeft daarom een belangrijke rol als poortwachter. Als audicien heb je een centrale positie in je lokale hoorzorgnetwerk. Pak die rol op, organiseer waar nodig je eigen netwerk en overleg met de KNO-arts of de huisarts bij twijfel. Stuur niet zondermeer iedereen door, maar blijf nadenken over de keuzes die je maakt.

Het webinar werd afgesloten met dezelfde casus als waarmee gestart werd. Opnieuw werd de vraag gesteld of de aanwezigen deze patiënt zouden doorsturen. Ruim 90% gaf nu aan dat niet zondermeer te doen. Een duidelijk signaal dat het verhaal van Thijs tot nadenken heeft aangezet.

Terugkijken?

Het webinar is opgenomen. Interesse om het terug te kijken? Stuur dan een mail aan Isabel Zadeh.

Over dr. Thijs Jansen, KNO-arts – otoloog

Thijs Jansen is werkzaam als KNO-arts in het Radboudumc en heeft een bijzondere interesse in otologie en schedelbasischirurgie. Daarbij heeft hij als deelinteresse de impact van de vergrijzing op de KNO-zorg, waarover hij een adviesrapport voor de KNO-vereniging geschreven heeft.

Over Specsavers

Dit webinar is georganiseerd door Specsavers. Hoogwaardige, moderne en toegankelijke hoorzorg staat bij Specsavers hoog in het vaandel. Jaarlijks is er daarom een uitgebreid trainingsprogramma voor hoorzorgprofessionals om hen te inspireren en de professionaliteit binnen de branche te blijven vergroten. Deze trainingen zijn vaak toegankelijk voor iedereen die in de hoorzorg werkzaam is, zowel binnen als buiten Specsavers.

Bekijk video