Bättre tillsammans
hero-curve

Optikerpartner Jaana Ylätalo och retailpartner Antti Mikkonen

12/03 2020 - Butiker

Bättre tillsammans

Partnerna i våra två finska butiker i shoppingcentrumen i Forum och Tripla (båda i Helsingforsområdet) lyfter fram synergin mellan butikerna.

Optikerpartner Jaana Ylätalo och retailpartner Antti Mikkonen har precis fått nycklarna till sin sprillans nya butik i Tripla shoppingcentrum. Att driva två butiker i Helsingfors uppfattar de som både en utmaning och en möjlighet.

”För oss betyder partnerskapet både ansvar och möjligheter. En stor fördel är variationen i arbetsdagarna och möjligheten att påverka vårt arbete”, säger Jaana Ylätalo. Jaana och Antti har varit Specsavers-partner sedan 2017 när de började driva sin första butik. Deras andra butik öppnade oktober 2019. Jaana arbetade tidigare som optiker i en annan Specsavers-butik i Espoo, varifrån hon tog språnget till att bli partner i den kundtäta Forum-butiken. Antti däremot, gick direkt från en tjänst som projektledare på en bank till att bli partner hos Specsavers.

”Vi ville driva Forum-butiken på grund av dess utmärkta läge och outnyttjade potential. Möjligheten att på Helsingfors bästa läge öka omsättningen var självklart lockande – och det lönade sig!”, säger Antti. Under de nya partnernas ledning ökade Forums omsättning med 25 procent under det första året.

Bra synergi
De två partnerna menar att en ny butik i ett nytt köpcentrum alltid är en utmaning – men också en chans till otroliga möjligheter. ”Det är fantastiskt att kunna starta en verksamhet från grunden. Vi ser utvecklingsområdet runt Tripla-butiken som en stor källa till potential för en framgångsrik verksamhet och en möjlighet att skapa bra synergi med den andra butiken”, säger Jaana.

Det mest utmanande med att ansvara för två butiker är att fördela sin tid mellan lokalerna samt vara närvarande bland de två personalteamen. Det är också viktigt att reagera på butiksspecifika problem tillräckligt snabbt.

Det nya utseendet inspirerar
Specsavers har gett sina butiker ett ansiktslyft, och både Tripla och Forum är inredda enligt det nya konceptet med mycket ljus och öppna ytor. Kunderna är redan välbekanta med Forum-butiken, medan Tripla-butiken ännu inte har hittat sin kundbas.

Specsavers butiker har vanligtvis både en optikerpartner och en retailpartner. Partnerna driver verksamheten tillsammans och fördelar sina uppgifter mellan respektive ansvarsområden. Jaana och Antti anser att de som ledare ställer stora krav men också ger mycket tillbaka: ”Vi är närvarande och upplever att vi är tillgängliga. Vi deltar i det dagliga arbetet. Vi ger vår personal frihet och ansvar att göra sina jobb, så alla känner att deras arbete är meningsfullt. Vi uppmuntrar dem att utveckla både sig själva och sina karriärer. Exempelvis har tre av våra anställda gått vidare till att bli Specsavers-partner och äga sina egna butiker!”

Ett bra personalteam är nyckeln till framgång
Enligt Jaana och Antti är ett bra team hemligheten bakom verksamhetens goda resultat: ”Vi vill att alla ska tycka om sitt arbete. Alla våra anställda har sin egen personlighet och det är viktigt för oss att man kan vara sig själv. Genom att dela ansvar och arbeta tillsammans känner sig alla som en del av teamet och en del i framgången.”

”Stödet vi får från det finska supportkontoret spelar också en viktig roll för verksamhetens framgång. Uppbackningen från ett blomstrande och välkänt internationellt varumärke och möjligheten att göra våra synpunkter hörda gör det möjligt för alla att vara framgångsrika”, säger Antti. ”Köpkraften hos en stor kedja, som låter oss erbjuda kunderna låga priser, är också en bonus”, säger Jaana.

Vi träffar många kunder i våra butiker, och en del av dem glömmer man inte i första taget. ”Det gäller särskilt kunden som gav vår optiker ett kort och en chokladask i julas som tack för att hon hade uppmuntrat kunden att göra ytterligare synundersökningar som ledde till upptäckten av en livshotande åkomma. Sådana kunder påminner oss om hur viktigt vårt dagliga arbete är!” avslutar Jaana.

Vill du bli en del av Specsavers partnerskap? Upptäck mer här och se om det finns en möjlighet för dig.

Se filmen